Povezivanje staža Grčka – Srbija je veoma važna vest za sve naše sugrađane koji su svoj radni vek proveli radeći i u Srbiji i u Grčkoj i imaju godine staža u obe zemlje, a omogućeno je potpisivanjm Sporazuma o socijalnom osiguranju između naše dve zemlje.

Sporazum o socijalnom osiguranju između Srbije i Grčke, koji je potpisan je u Solunu 13. jula 2017. godine i u Srbiji ratifikovan 2018. godine, početkom decembra ratifikovan je i u Parlamentu Grčke i objavljen u službenom glasilu Republike Grčke, broj 198, deo A, od 9. decembra 2019. godine (možete pogledati ovde).

SRPSKE VOZAČKE DOZVOLE PRIZNATE U GRČKOJ

U skladu sa članom 30. stav 3 sporazum će stupiti na snagu 1. marta 2020. godine. Istovremeno, će stupiti na snagu i Administrativni dogovor za primenu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Srbije i Grčke.

Sporazum o socijalnom osiguranju između Srbije i Grčke uređuje oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i primenjuje se na sva lica koja su osigurana prema srpskom i grčkom zakonodavstvu u ovoj oblasti, kao i na lica koja ostvaruju prava na davanja po osnovu tih lica (članovi porodica umrlih osiguranika, odnosno korisnika). Oblast zdravstvenog osiguranja nije regulisana sporazumom.

To znači da će oni koji radili u obe zemlje moći lakše da ostvare pravo na starosnu, invalidsku i porodičnu penziju, jer im sporazum daje mogućnost sabiranja godina radnog staža u jednoj i u drugoj zemlji, na osnovu ćega će se utvrditi srazmerni deo penzije ostvarene u obe zemlje. Zahtev za ostvarivanje prava i povezivanje staža Grčka – Srbija se podnosi u nadležnoj instituciji u zemlji u kojoj podnosilac ima prebivalište sa dokazima o plaćenim doprinosima, na osnovu koga dalje nadležna institucija pokreće postupak za ostvarivanje prava na penziju.

EKSOHIKO – MESTO GDE UŽIVAJU PENZIONERI

Isplata davanja će se od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje sprovoditi tromesečno, dok će se isplata davanja iz Grčke korisnicima sa prebivalištem u Srbiji isplaćivati u intervalima koje predviđaju grčki propisi. Srbija ove sporazume ima sa velikim brojem zemalja, pa je povezivanje staža Grčka – Srbija i ostvarivanje penzije na taj način vest koja je obradovala sve nas koji živimo u ovoj zemlji.

Detaljnije informacije o sporazumu o socijalnom osiguranju između Srbije i Grčke i koracima koje treba preduzeti za ostvarivanje penzije možete pročitati ovde.