PROVOD KOJI PREVAZILAZI SVAKU KAFANU U KOJOJ STE BILI… IKADA!

Svi imamo neke izlaske na koje se osvrćemo sa setom ili sa ponosom, sećajući se koga smo osvojili,...

Read More