Srpske vozačke dozvole priznate u Grčkoj – vest veoma važna za sve nas koji živimo u ovoj zemlji.

Sporazum između Republike Srbije i Republike Grčke o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola, koji je potpisan u Solunu 13. jula 2017. godine, ratifikovan u Srbiji 2018. godine, a u Parlamentu Grčke početkom decembra, stupio je na snagu i objavljen je u službenom glasniku Republike Grčke, broj 197, deo A, od 9. decembra 2019. godine.

Na ovaj sporazum čekali smo dugo i odobrenje da su srpske vozačke dozvole priznate u Grčkoj nam sada daje mogućnost da upravljamo vozilima bez ikakvog dodatnog učenja ili polaganja.

RAJ ZA VOZAČE – PAKAO ZA PEŠAKE


Naime, u skladu sa odredbama Sporazuma, državljani Srbije koji imaju odobreno prebivalište na teritoriji Grčke mogu svoju srpsku vozačku dozvolu zameniti za grčku, bez polaganja teorijskog i praktičnog dela vozačkog ispita, uz obavezu prilaganja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti.


Nadležni organi za zamenu i proveru vozačkih dozvola su :
a) u Republici Grčkoj – direktorati za saobraćaj i komunikacije regionalnih samouprava
b) u Republici Srbiji – Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije.

Tekst Sporazuma na srpskom jeziku, možete pogledati ovde.

PAŽNJA – IZMENA ZAKONA O DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Pošto je interesovanje za zamenu vozačkih dozvola veliko, ukoliko ste imali iskustva sa zamenom, napišite nam svoja iskustva!

PROCEDURA ZA ZAMENU I POTREBNA DOKUMENTA

Za priznavanje srpske vozačke dozvole u Grčkoj potrebna su sledeća dokumenta:

  1. AFM koji se skine sa TAXISnet.gr,
  2. Kopija vozačke dozvole i original na uvid,
  3. Kopija pasoša,
  4. Kopija boravišne dozvole,
  5. Izvestaj očnog lekara sa slikom,
  6. Izveštaj lekara opšte prakse (pathologos) sa slikom,
  7. 2 fotografije,
  8. Taksa (paravolo) 30e

Kada skupite sve papire, pozovete nadležnu instituciju kojoj pripadate (u Atini je to Periferia Attikis) i zakažete termin (onima koji su to uradili u Atini termin je zakayan 2 dana nakon poziva). Tada predajete papire i dobijate potvrdu da dok ne dobijete grčku, možete da vozite sa važećom srpskom dozvolom.